Çevre Politikası

PAMUKKALE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇEVRE POLİTİKASI

DÖKÜMAN NO:ÇYEK/03/02

YAYIN TARİHİ:01.02.2015

REVİZYON TARİHİ: 06.08.2018

SAYFA NO:1 / 1

ÇEVRE POLİTİKASI

            Pamukkale Kablo San. ve Tic.A.Ş. çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak,
faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkilerini minimize etmek ve çevresel performansını sürekli
iyileştirmek amacıyla;

 • Çevreyle ilgili tüm yasal uygunluk, yükümlülük ve yönetmeliklere uymak,
 • Kurulan kalite ve çevre yönetim sisteminin etkin olarak işlemesini sağlamak
 • Üretimin her aşamasında mamullerin üretim standartları göz önünde bulundurularak, çevre yönetim sistemine aykırı olmayacak şekilde üretime devam etmek,
 • Atık oluşumunu en aza indirerek ve geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önlemek,
 • Enerji tasarrufu yapmak ve verimli bir şekilde kullanmak,
 • Doğal kaynakların  tüketimini verimli kullanmak ve atıklarını en az seviyeye indirmek için çalışmak,
 • Çalışanları, çevre konusunda verilecek eğitimlerle bilinçlendirmek ve çevresel faaliyetlerde

gönüllü olarak çalışmaları için motive etmek,

 • Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve etkileşimi içinde bulunduğu topluluğun çevre bilincinigeliştirmek ve çevresel faaliyetlere gönüllü katılmalarını sağlamak,
 • Yaşam döngüsü bakış açısıyla ürünün üretiminden yok oluşuna kadarki ürün takibini dikkate almak,
 • Yeni projelerde çevre faktörünü göz önüne almak,
 • Belirlenen riskleri değerlendirip bunlara ilişkin tedbirler alarak yeni fırsatlar yaratmak,
 • Çevre yönetim sistemi performansımızı sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

Çevre Politikamızdır.
16Ağustos 2017
Pamukkale Kablo San. Ve Tic. A.Ş.
Mustafa SEMERCİ

Dağıtım No

Hazırlayan

KG Onayı

 

Onaylayan

 

Kalite Güvence Md.

Kalite Güvence Md.

 

Genel Müdür

 


Belgeyi indirmek için tıklayınız