TR|EN
MENÜ
Kurumsal > Çevre Politikası

Çevre Politikası

PAMUKKALE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI DÖKÜMAN NO: PK-KPL01/01 PK-ÇEP01/01
YAYIN TARİHİ: 20.06.2019
REVİZYON TARİHİ:  
SAYFA NO         :                   1/1
               Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak Çevre Politikası; Türkiye'nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonu doğrultusunda; topluma fayda sağlayan yenilikçi Kablo ürün ve hizmetleri sunarken tüm faaliyetlerimizin çevresel ayak izlerini önleyerek ve azaltarak çevrenin korunmasını her zaman ön planda tutmaktır.
Bu Politikamız doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda başlıca amaç ve hedeflerimiz;          Çevre  konusundaki yasal mevzuatlar ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara tam uyum sağlamayı,
Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemeyi, mevcut en iyi teknolojilere dayalı etkin çözümler ile hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı ve diğer sektörlere çevre ve enerji konusunda öncü olmayı,
Çevrenin Korunması, Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı, Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmayı,
Acil Durum ve Çevresel Risk Yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamayı, Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler, planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde çevreyi korumayı ve enerji verimliliğini ön planda tutmayı,
Tüm faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak tasarım ve faaliyetlerde bulunmayı,
Tedarikçi ve tüm iş paydaşlarımızı, çevre performansları ve yeşil ekonomi konularında teşvik ederek yaşam döngüsü yaklaşımında etkin olmayı,
Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, bioçeşitlilik gibi gelecek kuşakları etkileyecek konularda risk ve fırsatlara önem vermeyi, eylem planları ile ekosistemi korumayı,
Çevre ve Enerji Performansımızı artırmak için her türlü çevresel bilgi ve veriye ulaşımı sağlayan Çevre ve Enerji Yönetimi Bilgi Sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi,
Çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve halkımıza eğitim aktiviteleri düzenleyerek, çevre ve enerji konularında sorumluluk bilincini artırmayı, politikamızla ilgili farkındalıklarını sağlamayı taahhüt ederiz.                                                                                               

Pamukkale Kablo San. Ve Tic. A.Ş.
Mustafa SEMERCİ
  Hazırlayan KG Onayı   Onaylayan
  Kalite Güvence Sorumlusu Kalite Güvence Müdürü   Genel Müdür